Różne wyniki analiz tej samej póbki na różnych spektrometrach XRF.

Często zdarza się, że otrzymujemy różne wyniki analiz tej samej próbki na różnych modelach spektrometrów XRF mimo wybrania tego samego typu kalibracji oraz tych samych parametrów analiz (czas). Z taką sytuacją mamy do czynienia z kilku powodów. Spektrometry XRF są wyposażone w różnego rodzaju lampy XRF (40 kV, 50 kV, anoda srebrna, złota, tantalowa, rodowa) oraz detektory (Si-PiN, SDD, LA SDD) (lampy XRF mogą się różnic napięciem pracy, anodą jak i mocą, w przypadku detektorów technologią działania, wielkością, rozdzielczością). Jakość i rodzaj tych podzespołów często decyduje o dokładności analiz jak również przygotowana przez producenta kalibracja, która jest zależna od konfiguracji sprzętowej. Do różnic w wynikach może również dojść z powodu niedokładnej znajomości kalibracji i konfiguracji sprzętu (np. zakresu analizowanych pierwiastków, poziomów detekcji, rozdzielczości urządzenia umożliwiającej separację poszczególnych pierwiastków etc.). Każda nowa generacja spektrometrów poszerza możliwości analiz utrudniając jednocześnie możliwość porównywania analiz bez dogłębnej znajomości konfiguracji sprzętu oraz wersji oprogramowania.

 

Any questions?

Contact with usContact us and we will give you a comprehensive answer about our offer and possible solutions.

tel.: +48 (22) 353 99 26
fax: +48 (22) 353 99 27
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Certified reliability

202x90 cien

Newsletter

newsletterStay informed and sign up to receive via e-mail our free newsletter with news and promotions (at the moment only in Polish language).

Please switch to Polish language and sign-up.