Metalografia - definicja

METALOGRAFIA jest to dziedzina wiedzy, będąca połączeniem metaloznawstwa i krystalografii, zajmująca się badaniem wewnętrznej budowy materiałów metalicznych (metali i ich stopów) na podstawie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych powierzchni badanego materiału, przygotowanej w wyniku tzw. preparatyki zgładów metalograficznych.

Rozszerzenie badań na pozostałe grupy materiałów (ceramika, kompozyty, minerały, itp..) powoduje, że mówimy o MATERIAŁOGRAFII. W znaczeniu użytkowym poprzez metalografię rozumiemy preparatykę próbek materiałowych (zgładów metalograficznych lub bardziej ogólnie materiałograficznych) pozwalającą na ujawnienie rzeczywistej mikrosktruktury materiału możliwie najmniej zdefektowanego samą preparatyką. Prawidłowa preparatyka próbek metalograficznych / materiałograficznych prowadzi do osiągnięcia zadowalającego obrazu mikrostruktury, możliwie najbardziej oddającego obraz rzeczywistej mikrostruktury materiału.

Poprzez analizę otrzymanej mikrostruktury badanego materiału można uzyskać wiele istotnych informacji na temat jego własności a nawet można w sposób przybliżony zidentyfikować rodzaj badanego materiału (do dokładnej analizy składu chemicznego i identyfikacji stopów stosuje się inne metody badawcze, takie jak np. spektrometrię rentgenowską XRF, spektrometrię laserową LIBS czy spektrometrię iskrową.

 

Any questions?

Contact with usContact us and we will give you a comprehensive answer about our offer and possible solutions.

tel.: +48 (22) 353 99 26
fax: +48 (22) 353 99 27
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Certified reliability

202x90 cien

Newsletter

newsletterStay informed and sign up to receive via e-mail our free newsletter with news and promotions (at the moment only in Polish language).

Please switch to Polish language and sign-up.