Metalografia – urządzenia i materiały eksploatacyjne

METALOGRAFIA jest to dziedzina wiedzy, będąca połączeniem metaloznawstwa i krystalografii, zajmująca się badaniem wewnętrznej budowy materiałów metalicznych (metali i ich stopów) na podstawie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych powierzchni badanego materiału, przygotowanej w wyniku tzw. preparatyki zgładów metalograficznych.

Rozszerzenie badań na pozostałe grupy materiałów (ceramika, kompozyty, minerały, itp..) powoduje, że mówimy o MATERIAŁOGRAFII. W znaczeniu użytkowym poprzez metalografię rozumiemy preparatykę próbek materiałowych (zgładów metalograficznych lub bardziej ogólnie materiałograficznych) pozwalającą na ujawnienie rzeczywistej mikrosktruktury materiału możliwie najmniej zdefektowanego samą preparatyką. Prawidłowa preparatyka próbek metalograficznych / materiałograficznych prowadzi do osiągnięcia zadowalającego obrazu mikrostruktury, możliwie najbardziej oddającego obraz rzeczywistej mikrostruktury materiału.

Poprzez analizę otrzymanej mikrostruktury badanego materiału można uzyskać wiele istotnych informacji na temat jego własności a nawet można w sposób przybliżony zidentyfikować rodzaj badanego materiału (do dokładnej analizy składu chemicznego i identyfikacji stopów stosuje się inne metody badawcze, takie jak np. spektrometrię rentgenowską XRF, spektrometrię laserową LIBS czy spektrometrię iskrową).

Cięcie

Metalografia - Cięcie metalograficzne

Ręczne, półautomatyczna i automatyczne przecinarki metalograficzne do cięcia precyzyjnego oraz uniwersalnego.

Inkludowanie

Metalografia - Inkludowanie na zimno i na gorąco

Półautomatyczne i automatyczne, programowalne, jednocylindrowe i dwucylindrowe prasy metalograficzne do inkludowania na gorąco.

Szlifowanie i polerowanie

Metalografia - Szlifierko-polerki metalograficzne

Modułowe oraz kompaktowe, ręczne i automatyczne, programowalne szlifierko-polerki metalograficzne.

Mineralogia i petrografia

Badania mineralogiczne

Urządzenia do preparatyki próbek mineralogicznych / petrograficzncyh w postaci cienkich szlifów, do dalszej obserwacji mikroskopowych

Próbki spektrometryczne

Probki do badań spektralnych - preparatyka

Urządzenia do przygotowania powierzchni próbek pod kątem dalszych badań w spektrometrach iskrowych.

Materiały eksploatacyjne

Metalografia - Materiały eksploatacyjne

Pełna grama materiałów eksploatacyjnych do preparatyki zgładów metalograficznych, w tym: ściernice do cięcia, żywice do inkludowania, sukna i diamenty polerskie i inne.