Ogólne Warunki Sprzedaży

Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ustawy KODEKS HANDLOWY i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w pisarskich oraz w druku. Zastrzegamy sobie prawo zmian w okresie ważności niniejszego dokumentu, w przypadku wprowadzenia zmian przez producenta poszczególnych produktów, na które firma METALOGIS nie ma wpływu. O zmianach wprowadzonych w okresie jej ważności adresat oferty zostanie poinformowany.

A. CENY I KOSZTY DOSTAWY:

 1. Wszystkie ceny podane indywidualnie w ofercie są cenami netto i nie zawierają podatku VAT ani kosztu dostawy (transport i ubezpieczenie towaru) do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
 2. W przypadku niewyszczególnienia na ofercie kosztu dostawy, zostanie on doliczony w momencie zakupu zależnie od całkowitej wartości netto zamawianych towarów koszt dostawy wynosi odpowiednio:
  · 11 EUR (45 PLN) netto – dla wartości towaru do 155 EUR (650 PLN) netto
  · 8 EUR (35 PLN) netto – dla wartości towaru od 155 EUR (650 PLN) do 715 EUR (3.000 PLN) netto
  · bezpłatnie – dla wartości towaru powyżej 715 EUR (3 000 PLN) netto
 3. Wyszczególniony w ofercie rabat handlowy dotyczy wyłącznie produktów występujących łącznie w konfiguracji wyszczególnionej w wariantach na ofercie i nie ma zastosowania w przypadku zamawiania pojedynczych produktów.

B. INSTALACJA I SZKOLENIE:

Instalacja i szkolenie wliczone jest w cenę urządzenia.

C. TERMINY DOSTAW:

Terminy dostaw, liczone od daty złożenia zamówienia (w przypadku zakupów leasingowych – od daty zakończenia formalności związanych z finansowaniem przedmiotu leasingu):
· od 1 do 3 tygodni w przypadku materiałów eksploatacyjnych do metalografii
· od 6 do 12 tygodni w przypadku urządzeń do metalografii
· do 10 tygodni w przypadku twardościomierzy
· od 4 do 10 tygodni w przypadku spektrometrów XRF, LIBS i iskrowych

D. WARUNKI SERWISU I GWARANCJI (DOTYCZY URZĄDZEŃ):

 1. Gwarantem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest firma METALOGIS K.Boguszewski G.Ostapiuk S.C., Warszawa
 2. Fabrycznie nowe urządzenia standardowo są objęte są:
  – 12-miesięczną gwarancją producenta w przypadku urządzeń metalograficznych i materiałograficznych oraz spektrometrów laserowych LIBS
  – 24-miesięczną gwarancją producenta w przypadku twardościomierzy oraz spektrometrów rentgenowskich XRF
 3. Gwarancja dla urządzeń podemonstracyjnych i/lub używanych jest określana indywidualnie dla tych urządzeń przez Gwaranta – wówczas nie ma zastosowania punkt. D.2.
 4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: firma METALOGIS K.Boguszewski G.Ostapiuk S.C., Warszawa.
 5. Gwarancja nie obejmuje części zużywalnych, podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie prawidłowej eksploatacji.
 6. Obowiązki z tytułu napraw gwarancyjnych wykonuje Sprzedawca.
 7. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Rękojmia na sprzedane urządzenia jest przez strony wyłączona.
 9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń:
  · mechanicznych
  · powstałych w wyniku wadliwego transportu
  · wynikłych z niewłaściwej obsługi, konserwacji, niewłaściwego składowania i przechowywania
  · powstałych w wyniku korozji, będącej efektem kontaktu urządzeń z materiałami i/lub środkami wywołującymi i/lub przyspieszającymi korozję
  · powstałych w wyniku nie stosowania odpowiednich materiałów eksploatacyjnych
  · powstałych w wyniku użytkowania w agresywnym środowisku przemysłowym o wilgotności powietrza większej niż 90%, w oparach kwasów, soli, itp.
 10. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu poniesionych strat spowodowanych lub mających związek z przestojem w pracy urządzeń objętych gwarancją na czas ich naprawy.
 11. Warunkiem uznania reklamacji jest prawidłowe i zgodne z instrukcją obsługi zainstalowanie, uruchomienie i użytkowanie urządzenia oraz nieingerowanie w oryginalną konstrukcję i budowę urządzenia oraz niedokonywanie samodzielnie napraw bez zgody Gwaranta.
 12. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, które użytkownik powinien wykonać samodzielnie.
 13. Gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i klasyfikacji uszkodzeń.
 14. Naprawy gwarancyjne wykonuje wyłącznie autoryzowany serwis sprzedawcy oraz producenta urządzeń.
 15. Czas reakcji serwisu: możliwie najszybszy, nie dłuższy niż 72 godziny.
 16. Czas naprawy: możliwie najszybszy, nie dłuższy niż 14 dni z wyjątkiem napraw wymagających sprowadzenia części, narzędzi i osprzętu wymaganych do prawidłowej naprawy urządzenia.
 17. Miejsce naprawy: w miejscu instalacji urządzenia jeśli jest to technicznie, technologicznie i fizycznie możliwe; w przeciwnym wypadku w miejscu wskazanym przez Gwaranta. Koszty dostawy do miejsca naprawy pokrywa Nabywca/Właściciel urządzenia.
 18. Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy reklamacji w przypadku błędnego wykonania montażu i regulacji urządzenia przez nieautoryzowane zakłady naprawcze.
 19. Odpowiedzialność METALOGIS K.Boguszewski G.Ostapiuk S.C. z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.

E. WARUNKI PŁATNOŚCI

Warunki płatności okreśone są indywidualnie w ofercie.

F. WAŻNOŚĆ OFERTY:

Ważność oferty wynosi 30 dni od daty wystawienia oferty, chyba że na ofercie określoną ją inaczej.

G. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

Aby zamówić wybrane produkty, wyślij faks na nr +48 (22) 353 99 27 lub e-mail na adres zamowienia@metalogis.com powołując się na numer oferty i wariant(y).

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com